Zaby a iné ryby 1986, foto

rezisér Július Járabek, Filmové ateliéry Koliba, Slovensko