Zaby a iné ryby  foto

Slovenská filmová tvorba Bratislava Koliba, 1986
Film o mladých ľuďoch, ktorí spoznávajú smutný svet, v ktorom vládne korupcia, závisť i protekcia. Film podfarbený hudbou i piesňami Janka Lehotského o prvých láskach a rozchodoch, sťastí i trápení.

Námet a scenár- Ján Navrátil
Dramaturg- Karol Hlávka, 

V hlavných úlohách- Branislav Králik, Gabriela Skrabáková, Martin Susina

Ďalej hrajú- Anton Zivčic, Imre Fazekas, Jindřich Khain, Boris Valasťan, Alica Petrásová, Jozef Marusinec, Peter Hain, Anton Rapos, Marián Sotník, Ladislav Miskovič, Daniela Bambasová, členovia skupín Metalinda, Perin-baba, Turbo a iní

Výprava- Stanislav Mozný
Kostýmy- Mária Suleková
Masky- Anton Gendiar
Skript- Ingrid Hodálová
Vedúci výroby- Viliam Richter

Hudba Ján Lehotský, nahrala skupina MODUS a Detský zbor Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Jany Rýchlej

Architekt-Ing. Ján Svoboda
Návrhy kostýmov- Tatiana Kovačevičová
Výtvarná spolupráca- Jan Černý
Zvuk- Pavol Sásik
Strih- Roman Varga
Kamera- Viktor Svoboda
Rézia- Július Jarábek